Nieuwe EPB-eisen en methode voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017

Het wijzigingsbesluit van 18 december 2015 voert nieuwe EPB-eisen en een nieuwe rekenmethode in voor niet-residentiële gebouwen met vergunningsaanvraag of melding vanaf 2017.

Momenteel wordt een E-peil berekend voor nieuwe en ingrijpend gerenoveerde kantoren en scholen, maar niet voor andere specifieke bestemmingen (ASB: sporthal, rustoord, ziekenhuis,…).

Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en ASB samen de ‘niet-residentiële gebouwen’, afgekort ‘EPN-gebouwen’ (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen).

De specifieke E-peileis voor een niet-residentieel gebouw, hangt af van de functies in dat gebouw: gezondheidszorg, handelsfunctie, logeerfunctie … . Hoe de E-peileis wordt bepaald, kunt u lezen in het document ‘EPB-eisen voor EPN-eenheden’ (pdf).