Vanaf 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.

Het doel van de EPB-regelgeving is het creëren van energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen. Voor het gezonde binnenklimaat is het voorzien in minimale ventilatievoorzieningen al verplicht. Om een goed werkend ventilatiesysteem te creëren, is echter meer nodig dan voldoen aan die minima. Een goed werkend ventilatiesysteem is immers het resultaat van een goed ontwerp, een goede plaatsing en een degelijk onderhoud. Daar is meer aandacht voor nodig.

Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, voert het Ministerieel Besluit van 5 november 2015 daarom twee nieuwe verplichtingen in voor de aangifteplichtige:

  • vóór de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken.
  • na de uitvoering een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem laten opstellen.

Het ventilatievoorontwerp brengt het gekozen systeem en de ruimtelijke impact ervan in kaart. In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de ‘STS-ventilatie’ (‘STS-P 73-1 – Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’).

De aangifteplichtige moet een ‘ventilatieverslaggever’ aanstellen die ervoor zorgt dat een ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag worden opgemaakt. De verslaggever neemt de gegevens uit deze verslagen van de ventilatieverslaggever correct op in de EPB-aangifte.

Studie- en adviesbureau Zenga heeft de nodige examens voor ventilatieverslaggeving reeds met succes afgelegd.