Sinds 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Ze koppelt daarvoor het kwaliteitskader uit de STS ventilatie aan de EPB-regelgeving. Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden, met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, is de aangifteplichtige verplicht om vóór de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp te laten opmaken. Dat is opgenomen in het ministerieel besluit van 28 oktober 2015.

In dat ministerieel besluit is ook de verplichting opgenomen om voor die projecten een ventilatieprestatieverslag te laten opmaken en de EPB-gerelateerde prestaties van de gebouwde ventilatie-installatie uit dat prestatieverslag verplicht te rapporteren in de EPB-aangifte. Die verplichting is via het ministerieel besluit van 30 januari 2017 opgeschoven en is uitvoerbaar voor EPB-aangiften ingediend vanaf 1 juli 2017. De wijziging van het Energiebesluit, van 13 januari 2017 bepaalt hoe de verslaggever moet rekenen bij het ontbreken van een ventilatieprestatieverslag.

Meer info kan u hierover terugvinden op www.ikventileerverstandig.be.